Egzamin eksternistyczny - zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia na egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Opłaty za egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Zgłoszenia na eksternistyczny egzamin zawodowy

Opłaty za eksternistyczny egzamin zawodowy

Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne

Ponowny egzamin z danej kwalifikacji


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-ekst-zgloszenia

()