Egzamin eksternistyczny - procedury, formularze i wnioski

Pliki w formacie .pdf  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Załączniki w formacie .zip 

Formularze i wnioski dotyczące egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

 - deklaracja przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

 - deklaracja przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu gimnazjum dla dorosłych

 - deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 - deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu zasadniczej szkoły zawodowej

3. Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów

4. Wniosek o zwolnienie z opłaty

5. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminu

6. Oświadczenie o liczbie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

7. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

8. Rezygnacja z kontynuowania egzaminów eksternistycznych


Informacja dotycząca przystapienia do egzaminu przez osoby zdające eksternistyczny egzamin zawodowy
Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego
Deklaracja przystąpienia do egzaminu
Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-ekst-procedury

()