Egzamin eksternistyczny - podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych - Dz.U. z 2012 r., poz.188

 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-ekst-podstawa

()