Przykłdady rozwiązań zadań egzaminacyjnych

 

Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Pliki w formacie .pdf

- Informatory z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych obowiązujące od sesji jesiennej w 2016 roku:

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie
4. język angielski
5. język francuski
6. język niemiecki
7. język rosyjski
8. biologia
9. geografia
10. podstawy przedsiębiorczości
11. chemia + tablice
12. matematyka + wzory
13. informatyka + dane
14. fizyka + karta wybranych wzorów i danych fizycznych

 

- Informatory z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązujące od roku 2013:

 

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie 
 4.  język angielski  
 5.  język rosyjski 
 6.  język niemiecki 
 7.  język francuski 
 8.  biologia
 9.  geografia 
10. podstawy przedsiębiorczości 
11. chemia + tablice 
12. matematyka + wzory 
13. informatyka 
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

 

- Informatory z zakresu gimnazjum dla dorosłych obowiązujące od jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku 2013:

 

 1.  język polski
 2.  historia
 3.  wiedza o społeczeństwie 
 4.  język angielski  
 5.  język rosyjski 
 6.  język niemiecki 
 7.  język francuski 
 8.  biologia
 9.  geografia 
10. chemia
11. matematyka
12. informatyka 
13. fizyka 

 
- z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych:
 

1. język polski
2. historia i społeczeństwo
3. język angielski
4. język francuski
5. matematyka
6. przyroda  
7. język rosyjski 
8. informatyka 
9. język niemiecki

 

- z zakresu gimnazjum dla dorosłych:

 

1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie 
4. język angielski 
5. biologia 
6. chemia 
7. fizyka 
8. język francuski 
9.  geografia 
10. matematyka 
11. język rosyjski 
12. informatyka  + dane
13. język niemiecki 
 

- z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych:


1. język polski
2. historia
3. wiedza o społeczeństwie 
4. język angielski  
5. biologia
6. język francuski 
7. geografia 
8. podstawy przedsiębiorczości 
9. język rosyjski 
10. chemia + tablice 
11. matematyka + wzory 
12. technologia informacyjna + dane
13. język niemiecki 
14. fizyka + Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych:

- z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

- z zakresu gimnazjum dla dorosłych

- zakresu liceum dla dorosłych

 

Ostatnia Aktualizacja 08.09.2016|47.523 Odsłon Wersja do Wydruku