Informacje ogólne, harmonogramy, komunikaty

Ogólnie o egzaminach eksternistycznych

 - O egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła               
    zawodowa)
 - O egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (zawodowym)
 - Komunikat w sprawie zmian wchodzących w życie z dniem 1 września 2012 r.


Informacje praktyczne dla przystępujących do egzaminów eksternistycznych

 - Zasady obowiązujące na egzaminach z przedmiotów ogólnokształcących
 - Zasady przeprowadzania eksternistycznego egzaminu zawodowego


Komunikaty dotyczące sesji egzaminacyjnej

 - Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2017 roku.
 - Harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2017 roku.
 - Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2017 r.
 - Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w 2017 roku.
 - Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej w 2017 r.


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/egzam-ekst-informacje

()