Zbiory zadań

Język polski
Matematyka

Język angielski + nagrania
Język francuski + nagrania
Język hiszpański + nagrania
Język niemiecki + nagrania
Język rosyjski + nagrania
Język włoski + nagrania


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/Sprawdzian-zbior

()