1. ustawa o systemie oświaty

- tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 1943

2. statut OKE

- zarządzenie dyrektora CKE nr 513

3. szkolenie egzaminatorów

- DzU. z 2009 r. Nr 70, poz. 600
- DzU. z 2011 r. Nr 216, poz. 1274
- DzU. z 2012 r., poz. 945
- DzU. z 2014 r., poz. 675
- DzU. z 2014 r., poz. 468 - tekst jednolity
- DzU. z 2015 r., poz. 1305 - tekst jednolity
- DzU. z 2016 r., poz. 1385


4. przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów

- tekst pierwotny DzU. z 2007 r. Nr 83, poz. 562
- DzU. z 2007 r. Nr 130, poz.906
- DzU. z 2008 r. Nr 3, poz.9
- DzU. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097
- DzU. z 2009 r. Nr 58, poz. 475
- DzU. z 2009 r. Nr 83, poz. 694
- DzU. z 2009 r., Nr 141, poz. 1150
- tekst ujednolicony przez departament prawny MEN po zmianie z 1 września 2009
- DzU. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046
- tekst ujednolicony przez departament prawny MEN po zmianie z 20 sierpnia 2010
- DzU. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491
- DzU. z 2011 r. Nr 35, poz. 178
- tekst ujednolicony przez Departament Prawny MEN wg stanu na 10 grudnia 2010
- DzU. z 2012 r., poz. 262
- DzU. z 2013 r., poz. 520

 

4 a. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

- DzU. z 2015 r. poz. 673 - przeprowadzanie egzaminu - na podstawie art. 44zzzh ustawy o systemie oświaty

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

- DzU. z 2012 r. poz. 184
- DzU. z 2015 r. poz. 130
- DzU. z 2015 r. poz. 1123
- DzU. z 2016 r. poz. 1212

Klasyfikcja zawodów szkolnictwa zawodowego

- DzU. z 2016 r. poz. 2094

 

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

- DzU. z 2014 r. poz. 622 - tekst jednolity

 

4 b. Egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny - przepisy wydane na podstawie art. 44zzza ustawy o systemie oświaty

- DzU. z 2016 r. poz. 2223

 

5. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

- DzU. z 2015 r., poz. 1113

6. egzaminy eksternistyczne

- DzU. z 2012 r., poz.188
- DzU. z 2015 r., poz. 1149

7. zaświadczenia, świadectwa i dyplomy

- DzU. z 2017 r., poz. 170


8. przyjmowanie do szkół dzieci z zagranicy

- DzU. z 2015 r., poz.31


9. wynagradzanie egzaminatorów

- DzU. 2012 r., poz. 334
- DzU. 2014 r., poz. 378
- DzU. 2015 r., poz. 377
- DzU. z 2015 r., poz. 1281 - tekst jednolity
- DzU. z 2016 r., poz. 1691

 

10. przechodzenie z jednego typu szkoły do innego

- DzU. z 2015 r., poz. 1248

 

11. rekrutacja do szkół

- DzU. z 2015 r., poz. 1942

Ostatnia Aktualizacja 14.02.2017|30.076 Odsłon Wersja do Wydruku