Egzamin maturalny dla LO od 2015 roku.

Materiały informacyjne

- Matura od 2015 roku - informacja

Matura od 2015 roku - informacja szczegółowa

Matura od 2015 roku - prezentacja


Materiały informacyjne - język polski

- Język polski - część ustna - zbiór zadań

- Zadania ikoniczne

- Błędy językowe - informacja

- Błędy językowe - leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze

- Błędy językowe - fleksyjne

- Błędy językowe - składniowe

- Błędy językowe - stylistyczne

- Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego - czerwiec 2014 rok

- Komentarz do zadań z języka polskiego - maj 2014 r.


Filmy

- Matura 2015 - film informacyjny

- Matura 2015 - film informacyjny - wersja dla niesłyszących

- Język polski - Egzamin z wykorzystaniem komputera

- Język polski - Egzamin ustny - Zbiór zadań Zadanie 2.1

- Filmy i scenariusze zajęć z biologii, chemii i języka polskiego


Materiały dodatkowe

- Egzamin maturalny - Plakat

- Egzamin maturalny - Scenariusz

- Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami

- Matura z matematyki. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/LO2015

()