Wyniki


Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2013 i zimowej 2014

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2014 i zimowej 2015

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2015 i zimowej 2016


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20141001152700173

()