tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawa skanera na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/12/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2016 r. do godz. 9:00

- ogłoszenie + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


 tryb zamówienia: konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/4/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2016 r. do godz. 9:00

- ogłoszenie + załączniki

- ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „Oferta – świadczenie usług transportowych”
nr sprawy: OKE/WOA/2600/3/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2016 r. do godz. 9:00

- ogłoszenie + załączniki

- ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych"
nr sprawy: OKE/WOA/2600/2/2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 lutego 2016 r. do godz. 9:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- pytanie wykonawcy z dnia 17-02-2016 r.
- pytanie wykonawcy z dnia 18-02-2016 r.

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2015
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 22 grudnia 2015 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu
- SIWZ + załączniki
- Zapytania wykonawcy z 15 grudnia 2015 r.
- Zestawienie ofert
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "zakup i dostawa sprzętu komputerowego"
nr sprawy: OKE/WOA/2158/15/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2015 r. do godz. 9:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "Świadczenie usług transportowych na terenie dwóch województw dolnośląskiego
i opolskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu"
nr sprawy: OKE/WOA/2158/8/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "Świadczenie usług transportowych na terenie dwóch województw dolnośląskiego
i opolskiego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu"
nr sprawy: OKE/WOA/2158/6/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2015 r. do godz. 9:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "Zakup i dostawa gilotyny elektrycznej z programatorem do cięcia papieru dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu"
nr sprawy: OKE/WOA/2158/4/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 marca 2015 godz. 09:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu "
nr sprawy: OKE/WOA/2158/3/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2015 godz. 09:00

- zapytanie ofertowe + załączniki

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: "Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dostawą materiałów eksploatacyjnych"
nr sprawy: OKE/WOA/2158/1/2015
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 02 lutego 2015 godz. 09:00

- zapytanie ofertowe

- zapytanie wykonawcy z 27 stycznia 2015 r.

- ogłoszenie o wyniku zapytania


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/2014
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2015 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu
- SIWZ + załączniki
- Zestawienie ofert
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: zakup i dostawa sprzętu komputerowego
nr sprawy: OKE/WOA/2158/7/2014
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2014 godz. 11:00

- zapytanie ofertowe

- zmiana specyfikacji

- pytanie wykonawcy z dnia 08-12-2014

- pytanie wykonawcy z dnia 10-12-2014

- pytanie wykonawcy z dnia 11-12-2014

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

- zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Zakup systemu do skanowania i przetwarzania kart odpowiedzi i zeszytów egzaminacyjnych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2014
termin składania ofert: 03 grudnia 2014

- Ogłoszenie


tryb zamówienia:  konkurs ofert
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: usługi transportowe
nr sprawy: OKE/WOA/2158/1/2014
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2014 godz. 09:00

- ogłoszenie o konkursie

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich
nr sprawy: OKE/WOA/2150/4/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu
- SIWZ + załączniki

- Pytania wykonawcy z dnia 09-12-2013

- Zestawienie ofert

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/3/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2013 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu
- SIWZ + załączniki

- Pytania wykonawcy z dnia 07-11-2013
- Pytania wykonawcy z dnia 13-11-2013
- Zmiana terminu składania ofert

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń kopiująco - drukujących, skanera i finishera na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 10 września 2013 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu
- SIWZ + załączniki

- Pytanie Wykonawcy z dnia 04-09-2013

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawa urządzeń biurowych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/2013
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 25 lipca 2013 godz. 09:00

- Ogloszenie o przetargu
- SIWZ

- Pytanie Wykonawcy z dnia 16-07-2013

- Pytanie Wykonawcy z dnia 22-07-2013

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego, dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu
nr sprawy: OKE/WOA/2150/6/2012
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012 godz. 09:00

- Ogłoszenie o przetargu

- SIWZ

- Załącznik 1 - Formularz Ofertowy
- Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik 4 - Wzór umowy
- Załącznik 5 - Formularz cenowy
- Załącznik 6 - Wykaz wykonanych dostaw

- Pytania Wykonawcy z dnia 14-12-2012

- Ogłoszenie o wyniku przetargu

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: dostawa 1 sztuki wielofunkcyjnego urządzenia kopiująco-drukującego, 1 sztuki serwera i 2 sztuk skanerów
nr sprawy: OKE/WOA/2150/5/2012
wartość: poniżej 130 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2012 godz. 10:00

ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw
Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowy
Załącznik 5 - Formularz cenowy
Załącznik 6 - Wykaz wykonania dostaw

Załączniki do umowy

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 2 - Wzór protokołu odbioru

Zapytania wykonawcy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawę urządzeń biurowych w 2012 roku
nr sprawy: OKE/WOA/2150/3/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2012  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 - Oswiadczenie o braku podstaw
Załącznik 4 - Wykaz wykonanych usług

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw dolnośląskiego i opolskiego
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2012  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik 3 - Oswiadczenie wykonawcy
Załącznik 4 - Umowa
Załącznik 5 - Formularz cenowy
Załącznik 6 - Wykaz wykonanych usług
Zapytania Wykonawcy
Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: dostawa materiałów piśmienno - biurowych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/12
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 17 stycznia 2012  godz. 10:00
ogłoszenie o przetargu

SIWZ

Załącznik 1 - Przedmiot zamówienia
Załącznik 2 - Formularz ofertowy
Załącznik 3 - Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 5 - Wzór umowy
Załącznik 6 - Formularz cenowy
Załącznik 7 - Wykaz wykonanych dostaw

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: zorganizowanie i przeprowadzenie w 2011 i w 2012 roku cyklu szkoleń
nr sprawy: OKE/WOA/2150/4/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2011  godz. 09:00
ogłoszenie o przetargu
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
nr sprawy: OKE/WOA/2150/2/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2011  godz. 10:00
ogłoszenie o przetargu
zapytanie wykonawcy
zapytanie wykonawcy
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: Serwis i naprawa urzadzeń biurowych
nr sprawy: OKE/WOA/2150/1/11
wartość: poniżej 125 000 euro
termin składania ofert: 28 lutego 2011  godz. 12:00
ogłoszenie o przetargu
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Ostatnia Aktualizacja 04.01.2017|2.383 Odsłon Wersja do Wydruku