Materiały i artykuły

Egzamin maturalny - Plakat

Egzamin maturalny - Scenariusz

Komentarz do zadań z języka polskiego - maj 2014 r.

Zbiory zadań

Filmy i scenariusze zajęć z biologii, chemii i języka polskiego


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20130320084637126

()