Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2016/2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2015/2016

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2017 roku

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - część pisemna Sesja styczeń - luty 2017

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - część praktyczna Sesja styczeń - luty 2017

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2017 roku + terminarz

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: czerwiec – lipiec 2017 r.

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1.: styczeń – luty 2017 r.

Komunikat w sprawie liczby zmian i godzin rozpoczęcia egzaminu w kwalifikacji E.19 w sesji styczeń-luty 2017.


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20121120111733761

()