Upoważnienia

- zasady udzielania upoważnień

- wniosek o udzielenie upoważnienia do organizacji części praktycznej

- wniosek o udzielenie upoważnienia do organizacji części praktycznej - plik w formacie .docx

 


- wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

- wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
  z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu - plik w formacie .doc

- wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - plik w formacie .docx

- wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

- wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - plik w formacie .docx


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20120918135330590

()