Informacje ogólne

1. Dla kogo będzie przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin zawodowy)
2. Wymagania egzaminacyjne i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
3. Termin przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie
4. Wymagane terminy i dokumenty przy zgłaszaniu do egzaminu
5. Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin
6. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach


 


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20120828102708165

()