tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „zakup i dostawę materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”
nr sprawy: OKE/WOA/261/1/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

- ogłoszenie + załączniki

- pytania wykonawcy z dnia 12-01-2017 r.

- zmiana zapisu w SIWZ i terminu składania ofert

- pytania wykonawcy z dnia 13-01-2017 r.

- ogłoszenie o wyniku postępowania


tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
zamówienie na: „serwisowanie urządzeń biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dostawą materiałów eksploatacyjnych ”
nr sprawy: OKE/WOA/261/2/2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2017 r. do godz. 10:00

- ogłoszenie + załączniki

- pytania wykonawcy z dnia 11-01-2017 r.

- ogłoszenie o wyniku postępowania


 

Ostatnia Aktualizacja 23.01.2017|31.705 Odsłon Wersja do Wydruku