Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie uzupełnienia wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku ogłoszonego w Komunikacie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2012 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2012 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wyjaśnienie w sprawie ważności opinii o dostosowaniu warunków sprawdzianu i egzaminów

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości wykorzystania na egzaminie maturalnym w przyszłym roku szkolnym opinii, wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej lub w pierwszej klasie gimnazjum przekazuję stanowisko Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2012 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ‎z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniający komunikat w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2011 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2013 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Olimpiada Języka Hiszpańskiego w 2011 r. i w 2012 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Pilny komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Informacja dla zdających, którzy w 2010 roku przystąpili do matury po raz pierwszy i jej nie zdali.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dotyczący egzaminu w zawodzie ratownik medyczny.