Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym egzaminu zawodowego w danym zawodzie w styczniu 2013 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2012/2013.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie listy lektur dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do potrzeb i możliwości absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od roku szkolnego 2012/2013.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2012 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2012/2013 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2013 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych
i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2013 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 2 lipca 2012 roku w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych zwalniających z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w 2013 roku.