Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów technikum i szkoły policealnej w 2011 roku.
 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Título de Bachiller dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 września 2010 r. w sprawie warunków niezbędnych dla uzyskania Título de Bachiller  nadawanego przez Ministerstwo Edukacji Hiszpanii absolwentom oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim będącym drugim językiem nauczania w liceach ogólnokształcących.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dla dyrektorów szkół zawodowych, w których odbędzie się egzamin zawodowy w sesji zimowej 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Zmiana w komunikacie o terminach sprawdzianu i egzaminów w 2011 r.

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2011 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2010/2011 do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 roku.