Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze ze sprawdzianu - 5 kwietnia 2016

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja letnia 2016.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkursy na stanowiska w Szkołach Europejskich

Konkurs na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 marca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji kwiecień-czerwiec 2016 r. (wyłącznie kwalifikacja Z.23).

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 marca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji kwiecień - czerwiec 2016 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22 i Z.23).

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 4.: sierpień – październik 2016 r.