Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawozdania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego 2009

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wybrane wyniki egzaminu zawodowego 2009 w województwie dolnośląskim i opolskim

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wrocławski i opolski Salon Maturzystów - Perspektywy 2009

Już po raz trzeci z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” i we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną została przygotowana ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy, która we wrześniu zostanie przeprowadzona w 18 ośrodkach akademickich naszego kraju.

Zapraszamy do odwiedzenia Salonu Maturzystów we Wrocławiu i Opolu.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Dystrybucja i odbiór materiałów egzaminacyjnych w dniu pisemnych maturalnych egzaminów poprawkowych

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Upoważnienia do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu zawodowego

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2010 roku


  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji 2009 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w październiku 2009 r.

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Turnieje i olimpiady zwalniające z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2010 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2010 r.