Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla absolwentów z niedosłuchem.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego w 2011 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Harmonogram egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2010 roku oraz materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w lutym 2010 roku

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Zmiana procedur - egzamin maturalny dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu w l. 2005-2009

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konferencje po próbnej maturze z matematyki

Komunikat dla dyrektorów szkół i nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie korekty 3 zadań w informatorze o sprawdzianie szóstoklasistów

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki pilotażowego egzaminu maturalnego z matematyki

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Matura próbna z matematyki - informacja o terminie i sposobie ogłoszenia wyników

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin zawodowy

Przypominamy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieszczane są na bieżąco aktualizowane materiały dotyczące organizacji egzaminów w 2010 roku, w tym informacje o obowiązującym wyposażeniu ośrodków egzaminacyjnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wykaz pomocy, jakie zdający przynosi na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe