Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2010 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół z województwa dolnośląskiego i opolskiego przeprowadzających w 2010 roku egzamin maturalny.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Data wystawienia świadectw ukończenia szkół – egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej 2010

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego dotyczące procedur i organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raporty z egzaminu maturalnego w 2009 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminatorzy

Komunikat dla egzaminatorów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i zawodowego

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Po konferencji poświęconej omówieniu wyników próbnej matury z matematyki

W dniach 11 i 12 stycznia 2010 roku we Wrocławiu (w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej) oraz w Opolu (w auli Politechniki Opolskiej) odbyły się konferencje dla nauczycieli matematyki „Próbna matura z matematyki. Rezultaty, analizy, rekomendacje”.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej  - luty 2010 oraz informacja dla zdających egzamin z technologii informacyjnej.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla absolwentów z niedosłuchem.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego w 2011 roku.