Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie powtórzonego egzaminu maturalnego z informatyki.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu w 2016 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia br.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2.
w egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze - egzamin maturalny 2016

   

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/pracodawców/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji maj-lipiec 2016 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w maju 2016 r.