Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2010 roku

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2012 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze i klucze punktowania - egzamin gimnazjalny 2010

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w 2010 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja o zapotrzebowaniu na materiały egzaminacyjne i instrukcjach

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze i klucz punktowania ze sprawdzianu - 8 kwietnia 2010 rok

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2010/2011