Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze i klucze punktowania - egzamin gimnazjalny 2010

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w 2010 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja o zapotrzebowaniu na materiały egzaminacyjne i instrukcjach

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze i klucz punktowania ze sprawdzianu - 8 kwietnia 2010 rok

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Zmiana procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2009/2010

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja dla zdających egzamin zawodowy w zawodach fototechnik i technik informatyk

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2010/2011

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy przekazania szkołom zaświadczeń, świadectw i dyplomów

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie terminów przekazania szkołom przez okręgowe komisje egzaminacyjne zaświadczeń, świadectw dojrzałości i dyplomów odpowiednio ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych od kwietnia do sierpnia 2010 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja w sprawie tablic matematycznych na egzamin maturalny z matematyki