Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 w województwie dolnośląskim i opolskim


Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dla dyrektorów szkół / kierowników ośrodków

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora OKE w sprawie przeprowadzania egzaminów pisemnych w terminie dodatkowym

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Harmonogram szkoleń przewodniczących zespołów nadzorujących etap praktyczny (znep) i przewodniczących zespołów egzaminacyjnych (ze).

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Raport i wyniki sprawdzianu 2010

Wyniki sprawdzianu przeprowadzonego 8 kwietnia 2010 r. w klasach szóstych szkół podstawowych w województwie dolnośląskim i opolskim.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze i klucze punktowania - egzamin maturalny 2010

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Informacja w sprawie delegowania kandydatów do obserwacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w czerwcu i w lipcu 2010 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Harmonogram konferencji dla Dyrektorów - Przewodniczących Szkolnych Zespołów Nadzorujących i Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od r. 2011 do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników i szkół policealnych - czerwiec 2010 r.