Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Terminy sprawdzianu i egzaminów w 2011 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat w sprawie opłat za egzaminy eksternistyczne

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Maturalny egzamin poprawkowy

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Harmonogram egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2010 roku oraz materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w październiku 2010 roku

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dla dyrektorów szkół zawodowych

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2011 r.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie ponownego przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik elektronik 311[07].

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2010/2011 do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Komunikat z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2011 roku.

 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wybrane wyniki egzaminu maturalnego 2010 w województwie dolnośląskim i opolskim