Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze ze sprawdzianu - 1 kwietnia 2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja letnia 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

List dyrektora Cantralnej Komisji Egzaminacyjnej do szóstoklasistów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach: praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Weryfikacja list zdających.