Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego – Sesja 3. sierpień - październik 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja maj - lipiec 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat w sprawie olimpiad przemiotowych na rok szkolny 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty, na rok szkolny 2015/2016.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze ze sprawdzianu - 1 kwietnia 2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja letnia 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

List dyrektora Cantralnej Komisji Egzaminacyjnej do szóstoklasistów.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w częściach: praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.