Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze - egzamin gimnazjalny 2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania - sesja letnia/maj - lipiec 2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o dystrybucji do szkół ponadgimnazjalnych Wybranych wzorów matematycznych oraz Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii i fizyki.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Informacje o egzaminie gimnazjalnym i o kodowaniu zestawów egzaminacyjnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Termin i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego – Sesja 3. sierpień - październik 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja maj - lipiec 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Komunikat w sprawie olimpiad przemiotowych na rok szkolny 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do przyjmowania laureatów lub finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 20d ustawy o systemie oświaty, na rok szkolny 2015/2016.