Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Szkolenia dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych

Szkolenia dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych nt: "Doradztwo zawodowe - Od diagnozy do ewaluacji - Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych".

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o przystępujących do egzaminu maturalnego w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze - egzamin gimnazjalny 2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania - sesja letnia/maj - lipiec 2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o dystrybucji do szkół ponadgimnazjalnych Wybranych wzorów matematycznych oraz Wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z matematyki, biologii, chemii i fizyki.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Informacje o egzaminie gimnazjalnym i o kodowaniu zestawów egzaminacyjnych.