Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na nauczycieli w sekcjach polskich w Szkołach Europejskich

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających – sesja sierpień-październik 2015.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu w 2015 roku

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca  przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Listy zdających w sesji maj - lipiec/letniej 2015 do wydruku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Arkusze - egzamin maturalny 2015

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w terminie maj-lipiec 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdząjacy kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Szkolenia dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych

Szkolenia dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych nt: "Doradztwo zawodowe - Od diagnozy do ewaluacji - Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych".

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2016 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.