Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Harmonogram egzaminów w 2016 r. - aktualizacja

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku - aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców, dotyczące przeprowadzenia egzaminu zawodowego w sesji sierpień - październik 2015 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Pilna informacja w sprawie dyplomów - dot. sesja maj - lipiec 2015

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dla Dyrektorów Szkół/Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych, w których będzie przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w terminie:
- 8 września 2015 r. – część pisemna
- od 1 do 17 października 2015 r. – część praktyczna (zgodnie z szczegółowym harmonogramem)
 

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnejz 8 lipca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Oświadczenie w sprawie ponownego przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku