Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w oku szkolnym 2015/2016 - Aktualizacja z 7 września 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian

Informacja dla rodziców  o sprawdzianie w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku 2015/2016.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r.