Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pracodawców.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w oku szkolnym 2015/2016 - Aktualizacja z 7 września 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego