Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat w sprawie uszczegółowienia harmonogramu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w terminie styczeń - luty 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2016 roku dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych przeznaczonych na sprawdzian oraz egzamin maturalny.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Weryfikacja list zdających - sesja styczniowa 2016.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin zawodowy.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Konferencje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych szkół podstawowych i gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2015 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, pracodawców.