Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminatorzy sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Komunikat dla egzaminatorów dotyczący zgłoszenia do pracy w zespołach egzaminatorów w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 23 listopada 2015 r. o przygotowywanych materiałach dla egzaminatorów i zdających egzamin maturalny z języka polskiego, biologii i chemii.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja 1. styczeń - luty 2016
Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zaświadczenia

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja 1. STYCZEŃ - LUTY 2016.
Miejsca i terminy zdawania.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacjie zawodowe – stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczeń 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na zastępcę dyrektora w Szkole Europejskiej Bruksela I

  

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

XII Konferencja Regionalna

Zaproszenie dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, informatyki szkół ponadgimnazjalnych woj. dolnośląskiego.