Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Sprawdzian i egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 grudnia 2015 r. o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów sprawdzianu i egzaminu maturalnego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Filmy i scenariusze zajęć z biologii, chemii i języka polskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin maturalny

Zbiory zadań

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminatorzy maturalni

Komunikat dla egzaminatorów dotyczący zgłoszenia do pracy w zespołach egzaminatorów w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 3. : maj – lipiec  2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół, placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców przeprowadzających egzaminy zawodowe (nowy egzamin i/lub stary) w sesji 1. styczeń-luty 2016 roku.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. (aktualizacja 30.11.2015 r.)

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 grudnia 2015 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2016 r.