Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2017.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: maj - lipiec 2017 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja  STYCZEŃ-LUTY 2017. Miejsca i terminy zdawania.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Próbny egzamin w kwalifikacjach, w których od 2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d” - dotyczy kwalifikacji : A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wybrane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Konkurs na stanowiska nauczycieli w szkołach europejskich

Konkurs na stanowisko nauczyciela – na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji luty 2017 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r.