Sprawozdanie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.

  


1. Część I. Przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu.

2. Część II. Statystyka wyników egzaminu

Województwo dolnośląskie

- sesja 1. styczeń - luty 2016 r.
- sesja 2. maj - lipiec 2016 r.
- sesja 3. sierpień - październik 2016 r.

Województwo opolskie

- sesja 1. styczeń - luty 2016 r.
- sesja 2. maj - lipiec 2016 r.
- sesja 3. sierpień - październik 2016 r.

3. Załączniki