Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja  STYCZEŃ-LUTY 2017. Miejsca i terminy zdawania.


W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji STYCZEŃ-LUTY 2017 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.