Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Próbny egzamin w kwalifikacjach, w których od 2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d” - dotyczy kwalifikacji : A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.


Informujemy o możliwości przeprowadzenia próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna w kwalifikacjach, w których od 2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d” - dotyczy kwalifikacji: A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.

W Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły OKE we Wrocławiu została zamieszczona Procedura organizowania i przeprowadzania próbnego egzaminu. Prosimy o pilne zapoznanie się z Procedurą.

Arkusze i zasady oceniania do przeprowadzenia próby będą udostępniane w Serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w terminach ustalonych w Procedurze.