Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wybrane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.


Sesja sierpień-październik 2016

- województwo dolnośląskie

- województwo opolskie

- egzaminy eksternistyczne