Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.


WYNIKI

1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji sierpień-październik 2016 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 25 listopada 2016 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.

2.   Szkoły, których zdający nie uzyskali świadectwa, otrzymają wyniki przesyłką poleconą.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

 

3. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 25 listopada 2016 r.