Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.


Pobierz harmonogram