Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Listy zdających do weryfikacji - sesja styczeń-luty 2017 r.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji styczeń-luty  2017 do weryfikacji.
Prosimy o elektroniczną weryfikację list  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.