Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


Informujemy, że egzaminatorzy egzaminu zawodowego wpisani do ewidencji prowadzonej przez OKE we Wrocławiu, zainteresowani udziałem w ocenianiu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) i/lub etapu praktycznego egzaminu zawodowego (stary egzamin) przeprowadzanych w 2017 r. mają możliwość składania zgłoszeń w Serwisie Egzaminatora/Zgłoszenie do sesji w terminie do 9 października 2016 r.

Egzamin będzie przeprowadzany w terminach zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów […]

Szczegółowe informacje dotyczące zasad powoływania/wyznaczania egzaminatora zostały zamieszczone w Serwisie Egzaminatora.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE we Wrocławiu drogą elektroniczną na adres wz.sekretariat@oke.wroc.pl lub telefonicznie 71 785 18 81.