Egzamin maturalny

Sprawozdania z egzaminu maturalnego w 2016 roku.


Wszystkie pliki w formacie .pdf

Komentarze do wyników egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim i opolskim w 2016 r.

Język polski

- dolnośląskie - opolskie

Matematyka

- dolnośląskie - opolskie

Geografia

- dolnośląskie - opolskie

Język angielski

- dolnośląskie - opolskie

Język niemiecki

- dolnośląskie - opolskie

Język rosyjski

- dolnośląskie - opolskie

Język francuski

- dolnośląskie - opolskie

Język hiszpański

- dolnośląskie - opolskie

Języki mniejszości narodowych

- dolnośląskie

Fizyka

- dolnośląskie - opolskie

Chemia

- dolnośląskie - opolskie

Biologia

- dolnośląskie - opolskie

Informatyka

- dolnośląskie - opolskie

Historia

- dolnośląskie - opolskie

Wiedza o społeczeństwie

- dolnośląskie - opolskie

Przedmioty humanistyczne

- dolnośląskie - opolskie