Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2016 po sesji poprawkowej (sierpniowej).


Wyniki egzaminu maturalnego w 2016 roku w kraju

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2016 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2016 w województwie dolnośląskim i opolskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2016 r. w województwie dolnośląskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2016 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2016

nowa formuła - tabela

Zdawalność egzaminu maturalnego 2016 według powiatów

nowa formuła - tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2016 według przedmiotów

nowa formuła - tabela i wykresy przekrojowe - województwa

nowa formuła - tabela i wykresy przekrojowe - miasto Wrocław i Opole

nowa formuła - tabela - egzaminy ustne

Wyniki egzaminu maturalnego w 2016 r. według szkół, powiatów i województw

- Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)

- Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów

- Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów