Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja - SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016. Miejsca i terminy zdawania.


W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce „Uczniowie w ośrodkach” wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.