Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz pracodawców.


Pobierz harmonogram konferencji