Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Termin przekazania wyników egzaminu zawodowego przeprowadzonego w sesji maj-lipiec 2016 r.


NOWY EGZAMIN

1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji maj-lipiec 2016 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 26 sierpnia 2016 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.
Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.


3. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 26 sierpnia 2016 r.

STARY EGZAMIN

1. Wyniki, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2016 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 26 sierpnia 2016 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.

2. Absolwenci ze zlikwidowanych szkół, którzy składali deklarację przystąpienia w OKE otrzymają wyniki/dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 26 sierpnia 2016 r.