Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieszczono zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne na sesję sierpień-październik 2016 r.

Proszę o pilne sprawdzenie poprawności zamówienia materiałów.
W przypadku niezgodności w zamówieniu proszę o przesłanie faksem uwag (nr faksu: 71 785-18-66).