Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – zaświadczenia - sesja sierpień-październik 2016.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły w zakładce: EGZAMIN ZAWODOWY/Aktualizacja KKZ-zaświadczenia zamieszczono listę osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy  do egzaminu zawodowego w sesji sierpień-październik 2016.

Organizatorzy KKZ zobowiązani są do uzupełnienia tych list o następujące informacje:

- numer i datę wydania zaświadczenia
- adres zdającego do korespondencji

Powyższe informacje należy przekazać niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia (obowiązuje tylko forma elektroniczna).